โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์

          ขอเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร

          โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:20 - 11:30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  ทั้งนี้เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ผ่านการสแกน QR code หรือลิงก์ https://bit.ly/3obQ1ZV ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

          https://zoom.us/j/96793148944?pwd=bTlJRmZNNEdRTFhWODNCWjhBQjJRUT09

          Meeting ID: 967 9314 8944

          Passcode: 675217

          - ภาพพื้นหลังประกอบสำหรับเข้าร่วม Zoom

Print
3257

Categories

Archive