โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-degree by ComSci SWU (*ประกาศผลรอบที่ 3)

          การประกาศผลรอบ 3 สามารถติดตามได้ที่เฟซบุ๊กภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว link การประกาศผลรอบ 3 : https://bit.ly/3R7kAMm

          ขณะนี้เราได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ไปเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้เข้าอบรมตามจำนวน อย่างไรก็ตามท่านสามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์เราจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเพิ่มตามลำดับการสมัคร และจะประกาศผลในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยจะแจ้งไปทาง email ที่ท่านให้ไว้

          link การสมัครเพิ่มเติม :  https://forms.gle/T1adkwQBvTWeJ5bL7

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : อีเมล์ msds@g.swu.ac.th


          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Data Science for Industry 4.0) รอบที่ 3 รับจำนวน 30 ท่าน (ได้รับประกาศนียบัตร) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ : ลงทะเบียนเข้าร่วม หรือ QR code ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565


รายละเอียดหลักสูตร

          - ตารางเรียน (tentative)

          - เป็นการเรียนแบบผสมผสาน (ทั้งแบบ online และแบบ onsite)
          - มีโอกาสได้ไปดูงานที่ Automation Park
          - บริษัทที่ส่งคนเข้าอบรม สามารถขอรับมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงและการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง (Thailand Plus Package) ได้

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cs.science.swu.ac.th/ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/comsciswu หรือ msds@g.swu.ac.th

 

Print
9414

Categories

Archive