โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3

          โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3 ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting

          - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม (.zip)
          - แบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3 (รูปแบบออนไลน์)

 

Print
1550

Categories

Archive