คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567”

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567” ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หน่วยกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 19-101 ชั้น G อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์) 

          - ประกาศฉบับที่ 1
          - ประกาศฉบับที่ 2
          - แบบฟอร์มสมัคร

หมายเหตุ :
          1) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.
          2) ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 13 - 21 กุมภาพันธ์ 2567
          3) วันลงคะแนนเลือกตั้ง (ผ่านระบบ SWU Mobile) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00 - 17.00 น.

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th , thammanoon@g.swu.ac.th

Print
626

Categories

Archive