Montawan / 25 พฤศจิกายน 2559 / Categories: สมัครงาน

กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

          ด้วย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (องค์กรรัฐในกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
           ผู้ประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2559
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-016 4888 ต่อ 500
Print
9474

Categories

Archive