Montawan / 25 พฤศจิกายน 2559 / Categories: สมัครงาน

บริษัท ดิจิตอล เอ็นพอยท์ จำกัด รับสมัครพนักงาน

          ด้วย บริษัท ดิจิตอล เอ็นพอยท์ จำกัด (ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต Software Enterprise และ Digital Content) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง Software Tester วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ผู้ประสงค์จะสมัครในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ “บริษัท ดิจิตอล เอ็นพอยท์ จำกัด” อีเมล์ montira@digitalendpoint.com หรือ careers@digitalendpoint.com

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-650-6700, 086-181-6618

Print
8820

Categories

Archive