ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถึงแก่กรรม

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์วราพร สุรวดี อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560

          โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ดังนี้
          - รดน้ำศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น.
          ณ วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร (ศาลา 17)
          - สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2560
          เวลา 19.00 น. ณ วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร (ศาลา 17)
          (*คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560)
          - พระราชทานเพลิงศพ (อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารเพื่อขอพระราชทานฯ) ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
          *เจ้าภาพของดพวงหรีด และประสงค์จะนำเงินทำบุญงานศพไปบริจาคแก่ผู้ป่วยยากไร้ สถาบันประสาทวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18417

Print
6749

Categories

Archive