โครงการสืบสานวัฒนธรรม ชิมขนมชมดอกไม้

[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]

          ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 11.00-13.30 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 19 จัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในงานมีการสอนทำริบบิ้นไว้อาลัย และ สาธิตการทำขนมฝอยทอง พร้อมร่วมชิมขนม เช่น ขนมโค ขนมชั้น ชนมสาคู ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18701

Print
8444

Categories

Archive