3 พ.ค. 2017

บริษัทในเครือเซนทาโก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

Author: Montawan  /  Categories: สมัครงาน  / 

          บริษัทในเครือเซนทาโก ดำเนินธุรกิจด้านเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร เปิดรับสมัครบุคคลที่จบการศึกษา หรือกำลังจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิชา ดังนี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร, จุลชีววิทยา, ชีววิทยาประยุกต์, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม สังกัดกลุ่มงานควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ/วิจัยและพัฒนา/ห้องปฏิบัติการ

ผู้ประสงค์สมัครงานดังกล่าว สามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานและรูปถ่าย ส่งอีเมล์ PersonnelDept@centaco.com และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centaco.com โทร.02-516-8811-5

Print

Number of views (1053)      Comments (0)

Tags:

x

Archive