Montawan / 16 พฤศจิกายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครโครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา "โครงการทุนดี-Science ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 4)" เงินทุนการศึกษา จำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน 15,000 บาท

          ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ "ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์" ตั้งแต่วันนี้ - 12 มกราคม 2561

          รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร
          ใบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print
8805

Categories

Archive