Montawan / 27 พฤศจิกายน 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป

โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ใน "โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม" วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          ทั้งนี้ ขอเชิญนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาร่วมบริจาค ดังนี้

          1. กล่องบรรจุภัณฑ์ ประเภท UHT. เพื่อนำไปเข้ากระบวนการ recycle และแปรรูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด นำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ
          2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน มือถือเก่า แผ่นซีดี อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อบริจาคให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
          3. ขยะ recycle เช่น ขวดน้ำพลาสติก, กระดาษ

 

ติดต่อสอบถาม : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18417, 18408

Print
7946

Categories

Archive