Montawan / 1 ธันวาคม 2560 / Categories: สมัครงาน, ภาควิชาเคมี

ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาเคมี

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5437 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 31,750 บาท วุฒิปริญญาเอก ในสาขา เคมีอนินทรีย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

         เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561 ในวันเวลาทำการ (8.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ห้อง 309 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

         รายละเอียดเพิ่มเติม http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=27381

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18415, 18418

Print
12960

Categories

Archive