Montawan / 19 ธันวาคม 2560 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, นิสิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

          ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศการสมัครรับเข้าร่วมโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 4 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเป้าประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ต้องการให้นิสิตผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและพัฒนาการระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศไทย ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ขณะนี้ได้หมดเวลาการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

          - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
          - รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)

 

 

Print
8529

Categories

Archive