15 ม.ค. 2018

โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2560 : SCI FAIR Senior Project Presentation 2017

 

    ขอเชิญ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการแสดงผลงานของนิสิต ปีการศึกษา 2560 : SCI FAIR Presentation Senior Project 2017" ในวันที่ 27 เมษายน 2561


ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/PNSup8 (ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.พ. 2561)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : https://goo.gl/T8rem6 (*หากพบข้อผิดพลาด ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้งมาที่ montawan@g.swu.ac.th)


Template : (pdf) / (doc)
ส่ง abstract : https://goo.gl/ukrU9i (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 24 มี.ค. 2561)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : https://goo.gl/NfS4CR (*หากพบข้อผิดพลาด หรือต้องการส่งไฟล์ใหม่ ไม่ต้องกรอกซ้ำให้แจ้ง/ส่งไฟล์ใหม่มาที่ montawan@g.swu.ac.th)


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18435, 18432

Print

Number of views (1153)      Comments (0)

Tags:

Name:
Email:
Subject:
Message:
x