โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม "โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที" ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-1815 ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

 

รายละเอียด : โทร. 02-649-5000 ต่อ 18433

Print
6225

Categories

Archive