งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018)

         

          ขอเชิญเข้าร่วม งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตรศึกษา The 6th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561

          โดยมีพิธีเปิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรจน์ บัวศรี ชั้น 4ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.seat.in.th/iset2018

Print
8270

Categories

Archive