Montawan / 22 มิถุนายน 2561 / Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบบการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบบการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2561

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : อีเมล์ sanya@g.swu.ac.th

Print
7594

Categories

Archive