22 มิ.ย. 2018

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบบการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง การพัฒนาระบบบการปฏิบัติงานและการกำหนดตัวชี้วัด" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

          ทั้งนี้ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2561

          - กำหนดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : อีเมล์ sanya@g.swu.ac.th

Print

Number of views (551)      Comments (0)

Tags:

x

Archive