Montawan

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ในหัวข้อ การป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้" ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-401 และ 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - กำหนดการ

 

--------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

Previous Article โครงการเตรียมความพร้อมวิทย์คณิตอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
Next Article โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Backward Design และ Outcome based education
Print
152

x