1 ส.ค. 2018

ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 5 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับ “ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561” จำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน 5,000 บาท

          - ประกาศทุน
          - แบบฟอร์มสมัครทุน

          โดยนิสิตที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานภาควิชาฯ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18438

 

 

Print

Number of views (3732)      Comments (0)

Tags:

Archive