เครื่องมือวิเคราะห์เชิงชีวภาพ

ภาควิชาชีววิทยา

Gel documentation system

Gel documentation system
ยี่ห้อ / Brand : SYNGENE
รุ่น / Model : Ingenius 3
รายละเอียด / Description : เครื่องถ่ายรูปเจล
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1102

 

 

Polymerase chain reaction machine

Polymerase chain reaction machine
ยี่ห้อ / Brand : eppendorf
รุ่น / Model : Nexus GSX1
รายละเอียด / Description : เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1103

 

 

Gel documentation system

Gel documentation system
ยี่ห้อ / Brand : Dynamica
รุ่น / Model : GD-GVMS
รายละเอียด / Description : เครื่องถ่ายรูปเจล
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1103

 

 

Microplate reader

Microplate reader
ยี่ห้อ / Brand : Thermo Labsystem
รุ่น / Model : iEMS reader MF
รายละเอียด / Description : เครื่อง ELISA
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1103

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา

Gel Documentation System Model Quantum ST4-1100/26M

Gel Documentation System Model Quantum ST4-1100/26M
ยี่ห้อ / Brand : Bio-Rad
รุ่น / Model : IQuantum ST4-1100 /26 M
รายละเอียด / Description : - เพื่อใช้ในวิชาการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ชีวโมเลกุลที่ต้องมีการใช้วิธี electrophoresis
- ใช้บันทึกภาพและตำแหน่งของ DNA, RNA และ protein
- สามารถควบคุมการทำงาน การประมวลผลผ่านคอมพิวเตอร์
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1206 ชั้น 12 ตึก 19