เครื่องมืออื่น ๆ

ภาควิชาชีววิทยา

Microtome

Microtome
ยี่ห้อ / Brand : LEICA
รุ่น / Model : RM2135
รายละเอียด / Description : เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 7 ห้อง 703

 

 

Incubator

Incubator
ยี่ห้อ / Brand : Fisher Scientific
รุ่น / Model : Isotemp
รายละเอียด / Description : ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Incubator

Incubator
ยี่ห้อ / Brand : binder
รุ่น / Model : ED240
รายละเอียด / Description : ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Incubator

Incubator
ยี่ห้อ / Brand : memmert
รุ่น / Model : Model 600
รายละเอียด / Description : ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Incubator

Incubator
ยี่ห้อ / Brand : GALLENKAMP
รุ่น / Model : MoAC10C
รายละเอียด / Description : ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Centrifuge

Centrifuge
ยี่ห้อ / Brand : BECKMAN COULTER
รุ่น / Model : 22R
รายละเอียด / Description : เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Biosafety cabinets class II

Biosafety cabinets class II
ยี่ห้อ / Brand : NUAIRE
รุ่น / Model : NU-440-400E
รายละเอียด / Description : ตู้ปลอดเชื้อ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Sonics Vibra Cell (Hight Intensity Ultrasonic Liquid Processors)

Sonics Vibra Cell (Hight Intensity Ultrasonic Liquid Processors)
ยี่ห้อ / Brand : Sonics
รุ่น / Model : VCX500
รายละเอียด / Description : เครื่องทำความสะอาดด้วยแรง Ultrasosic
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Auto-clave

Auto-clave
ยี่ห้อ / Brand : TOMY
รุ่น / Model : ES-315
รายละเอียด / Description : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแรงดันสูง
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 หน้าห้อง 1103

 

 

Shaker

Shaker
ยี่ห้อ / Brand : SSERIKER II
รุ่น / Model : VS-8480SFN
รายละเอียด / Description : เครื่องเขย่าสารตัวอย่าง
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1105

 

 

Biosafety cabinets class II

Biosafety cabinets class II
ยี่ห้อ / Brand : BIOBASE
รุ่น / Model : BSC-110IIA2-X
รายละเอียด / Description : ตู้ปลอดเชื้อ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1105

 

 

Freezing Microtome

Freezing Microtome
ยี่ห้อ / Brand : LEICA
รุ่น / Model : CM1510-1
รายละเอียด / Description : เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Freezing Microtome

Freezing Microtome
ยี่ห้อ / Brand : LEICA
รุ่น / Model : CM3050S
รายละเอียด / Description : เครื่องตัดชิ้นตัวอย่างแบบควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Freezer

Freezer
ยี่ห้อ / Brand : SANYO
รุ่น / Model : MDF-U74V
รายละเอียด / Description : ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Freezer

Freezer
ยี่ห้อ / Brand : Panasonic
รุ่น / Model : MDF-U700UX-PB
รายละเอียด / Description : ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

Microtome

Microtome
ยี่ห้อ / Brand : LEICA
รุ่น / Model : RM2145
รายละเอียด / Description : เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

 

CO2 water-jecketed incubator

CO2 water-jecketed incubator
ยี่ห้อ / Brand : NUAIRE
รุ่น / Model : BX51
รายละเอียด / Description : ตู้บ่มเชื้อและเลี้ยงเซลล์
ภาควิชา : ภาควิชาชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 19 ชั้น 11 ห้อง 1113

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา

AUTOCLAVE

AUTOCLAVE
ยี่ห้อ / Brand : TOMY
รุ่น / Model : ES 315
รายละเอียด / Description : - ใช้สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้ำร้อนและแรงดันสูง เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อปนเปื้อน
- สามารถกำจัดและป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1216 ชั้น 12 ตึก 19

 

 

Benchtop fermentor

Benchtop fermentor
ยี่ห้อ / Brand : BIOSTAT@B
รุ่น / Model : 8840334
รายละเอียด / Description : - ใช้สำหรับงานด้านการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (Fermentation) ที่ต้องการการเคลื่อนที่อาหารและอากาศ ในระบบปิดและไม่มีสิ่งปนเปื้อน
- มีระบบตรวจวัดอุณหภูมิและค่า pH
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1203 ชั้น 12 ตึก 19

 

 

High speed refrigerated microcentrifuge

High speed refrigerated microcentrifuge
ยี่ห้อ / Brand : TOMY
รุ่น / Model : MX-305
รายละเอียด / Description : - ใช้สำหรับเร่งอัตราการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายจากของเหลว
-ใช้แยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันออกจากกัน
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1214 ชั้น 12 ตึก 19

 

 

Centrifuge

Centrifuge
ยี่ห้อ / Brand : KUBOTA
รุ่น / Model : 3700
รายละเอียด / Description : - ใช้สำหรับเร่งอัตราการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายจากของเหลว
- ใช้แยกของเหลวหลายๆชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันออกจากกัน
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1213 ชั้น 12 ตึก 19

 

 

Rotary Evaporator : ROTAVAPOR

Rotary Evaporator : ROTAVAPOR
ยี่ห้อ / Brand : BUCHI
รุ่น / Model : R-100
รายละเอียด / Description : - เป็นเครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่าง ก่อนนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC , HPLC
- ใช้ระเหยตัวทำละลายอินทรีย์ออกจากสารตัวอย่าง โดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของตัวทำละลายอินทรีย์ร่วมกับการควบคุมความดันภายในระบบ เพื่อแยกตัวทำละลายอินทรีย์ออกจากสารตัวอย่าง หรือ ทำให้ตัวอย่างมีความเข้มข้นมากขึ้น
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1216 ชั้น 12 ตึก 19

 

 

Biological Safety Cabinet (Laminar air flow)

Biological Safety Cabinet (Laminar air flow)
ยี่ห้อ / Brand : BIOBASS
รุ่น / Model : BSC–1300IIA2-X
รายละเอียด / Description : - ใช้ในงานด้านจุลชีววิทยา เช่น การเขี่ยเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น
- เพื่อป้องกันผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม จากการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน
- เพื่อใช้งานกับสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น แบคทีเรีย เชื้อไวรัส รวมถึงสารเคมีบางอย่าง
ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : ห้อง 1217 ชั้น 12 ตึก 19

 

 

Incubator shaker

Incubator shaker
ยี่ห้อ / Brand : LABWIT
รุ่น / Model : -
รายละเอียด / Description : - เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่า
- สามารถตั้งค่าความเร็วรอบในการเขย่า และควบคุมอุณหภูมิได้

ภาควิชา : ภาควิชาจุลชีววิทยา
ที่ตั้ง / Location : โถงชั้น 12 ตึก 19

 

ภาควิชาฟิสิกส์

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
ยี่ห้อ / Brand : Brand Sanwa
รุ่น / Model : Yx-360 TRD
รายละเอียด / Description : ใช้วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ความต้านทานของตัวต้านทาน ค่าตัวเก็บประจุ ความต่อเนื่องของวงจร กระแสของแรงเคลื่อนไฟฟ้า
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
ยี่ห้อ / Brand : DIGIGON
รุ่น / Model : DM-870A
รายละเอียด / Description : ใช้วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ความต้านทานของตัวต้านทาน ค่าตัวเก็บประจุ ความต่อเนื่องของวงจร กระแสของแรงเคลื่อนไฟฟ้า
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

เครื่องจ่ายไฟตรงและสลับ

เครื่องจ่ายไฟตรงและสลับ
ยี่ห้อ / Brand : Metec
รุ่น / Model : -
รายละเอียด / Description : ใช้จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง 0 – 30 โวลท์, แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

เครื่องจ่ายไฟตรงและสลับ

เครื่องจ่ายไฟตรงและสลับ
ยี่ห้อ / Brand : KMB
รุ่น / Model : 3002
รายละเอียด / Description : ใช้จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง 0 – 30 โวลท์, แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

เครื่องกำเนิดสัญญาณ

เครื่องกำเนิดสัญญาณ
ยี่ห้อ / Brand : GW function generator
รุ่น / Model : GFG-8015G
รายละเอียด / Description : ให้ความถี่ขนาดต่าง ๆ / ให้กำเนิดรูปความถี่แบบต่าง ๆ
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

เครื่องนับสัญญาณ

เครื่องนับสัญญาณ
ยี่ห้อ / Brand : BK Precision
รุ่น / Model : 1832 unversal couter
รายละเอียด / Description : ใช้นับความถี่ของสัญญาณ
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

เครื่องดูสัญญาณไฟฟ้า (Oscilloscope)

เครื่องดูสัญญาณไฟฟ้า (Oscilloscope)
ยี่ห้อ / Brand : BK Precision 25 MHz
รุ่น / Model : 2120B
รายละเอียด / Description : ใช้ดูความถี่และวัดสัญญาณไฟฟ้า
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

เครื่องดูสัญญาณไฟฟ้า (DIGITAL Oscilloscope)

เครื่องดูสัญญาณไฟฟ้า (DIGITAL Oscilloscope)
ยี่ห้อ / Brand : GW INTEK
รุ่น / Model : GDS-1072-U
รายละเอียด / Description : ใช้ดูความถี่และวัดสัญญาณไฟฟ้า
ภาควิชา : ภาควิชาฟิสิกส์
ที่ตั้ง / Location : ตึก19 ห้อง 19-801

 

 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้า
ยี่ห้อ / Brand : MAHCO
รุ่น / Model : AC/DC LOW VOLTAGE POWER SUPPLY
รายละเอียด / Description : เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับและไฟฟ้ากระแสตรง
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208

 

 

เตาห้องทดลอง

เตาห้องทดลอง
ยี่ห้อ / Brand : E.G.O.
รุ่น / Model : 18715 (1500W)
รายละเอียด / Description : เตาให้ความร้อน ตัวฐานสูง หน้าเตากลมสีดำ
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208

 

 

สมุดเทียบสีดิน

สมุดเทียบสีดิน
ยี่ห้อ / Brand : The Globe
รุ่น / Model : 2ND EDITION
รายละเอียด / Description : 1. หยิบเม็ดดินจากตัวอย่างดินแต่ละชั้นมาสังเกต และบันทึกลงในใบบันทึกข้อมูล ว่าเม็ดดินนั้น ชื้นแห้ง หรือว่า เปียก ถ้าแห้งให้ทำให้ชื้นเล็กน้อยด้วยน้ำจากขวดที่เตรียมไป
2. บิเม็ดดินออกเป็น 2 ส่วน
3. ยืนให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านไหล่ไปที่สมุดเทียบสีดินและตัวอย่างดินที่กำลังตรวจวัดสีดิน
4. บันทึกค่าสีดินลงในใบบันทึก
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208

 

 

อ่างควบคุมอุณหภูมิ 6 หลุม

อ่างควบคุมอุณหภูมิ 6 หลุม
ยี่ห้อ / Brand : Electrical Thermostatic Water Baths
รุ่น / Model : DK-98-II A
รายละเอียด / Description : สำหรับควบคุมอุณหภูมิน้ำ สำหรับงานทดลอง อุ่นตัวอย่างใน Flask, Test tube
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208

 

 

เครื่องสูญญากาศเพื่อการสาธิต

เครื่องสูญญากาศเพื่อการสาธิต
ยี่ห้อ / Brand : ULVAC
รุ่น / Model : GLD-040
รายละเอียด / Description : เครื่องเคลือบในสุญญากาศสำหรับเคลือบฟิล์มบางหลายชั้น ใช้สำหรับการทดลองเรื่องเสียงและตัวกลาง ความดัน การเคลื่อนที่ในสุญญากาศ
ภาควิชา : ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ที่ตั้ง / Location : ตึก 6 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา ห้อง 6-208

 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

เครื่องตัดชิ้นงาน

เครื่องตัดชิ้นงาน
ยี่ห้อ / Brand : STRUERS
รุ่น / Model : Labotom
รายละเอียด / Description : ใช้สำหรับตัดชิ้นงานโลหะที่มีขนาดกลาง
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องขัดเงาชิ้นงาน

เครื่องขัดเงาชิ้นงาน
ยี่ห้อ / Brand : STRUERS
รุ่น / Model : LABOPOL-21
รายละเอียด / Description : สำหรับงาน Metallography
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างอัตโนมัติ

เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างอัตโนมัติ
ยี่ห้อ / Brand : BUEHLER
รุ่น / Model : SIMPLIMET100
รายละเอียด / Description : สำหรับงาน Hot mounting เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างอัตโนมัติ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD สามารถเลือกความดันอุณหภูมิได้
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
ยี่ห้อ / Brand : M-TOP
รุ่น / Model : HSD-180
รายละเอียด / Description : สำหรับให้ความร้อนและกวนสารสะสาย
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องกวนสารแบบแกนหมุน

เครื่องกวนสารแบบแกนหมุน
ยี่ห้อ / Brand : M-TOP
รุ่น / Model : MS-3040D
รายละเอียด / Description : สำหรับกวนสารละลาย
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-903

 

 

ชุดเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ

ชุดเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ
ยี่ห้อ / Brand : PRESI
รุ่น / Model : MECATECH 234
รายละเอียด / Description : สำหรับงาน Metallography
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

อ่างควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเครื่องเขย่า

อ่างควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเครื่องเขย่า
ยี่ห้อ / Brand : MEMMERT
รุ่น / Model : WNB7-45
รายละเอียด / Description : สำหรับเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องปั่นเหวี่ยง

เครื่องปั่นเหวี่ยง
ยี่ห้อ / Brand : MPW
รุ่น / Model : MPW 352
รายละเอียด / Description : สำหรับปั่นเหวี่ยงในปริมาณน้อย
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เตาเผาอุณหภูมิสูง

เตาเผาอุณหภูมิสูง
ยี่ห้อ / Brand : FD
รุ่น / Model : FD-H1600-3
รายละเอียด / Description : สำหรับเผางานเซรามิกที่อุณหภูมิไม่เกิน 1600C
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ / Brand : Sartorius
รุ่น / Model : BSA224S-CW
รายละเอียด / Description : สำหรับชั่งสาร
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องกลั่นน้ำ

เครื่องกลั่นน้ำ
ยี่ห้อ / Brand : Favorit
รุ่น / Model : WCS4L
รายละเอียด / Description : สำหรับกลั่นน้ำ
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

เครื่องตัดชิ้นงาน

เครื่องตัดชิ้นงาน
ยี่ห้อ / Brand : BUEHLER
รุ่น / Model : ISOMET LOW SPEED SAW
รายละเอียด / Description : สำหรับตัดชิ้นงาน
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-914

 

 

ชุดเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง

ชุดเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง
ยี่ห้อ / Brand : Sartorius
รุ่น / Model : Arium H2Opro-DI
รายละเอียด / Description : สำหรับกรองน้ำ DI
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-1315

 

 

เครื่องทำความสะอาดชิ้นงาน Ultrasonic

เครื่องทำความสะอาดชิ้นงาน Ultrasonic
ยี่ห้อ / Brand : T.GENERATOR
รุ่น / Model : TU-1004T
รายละเอียด / Description : ทำความสะอาดชิ้นงานด้วยระบบคลื่นอัลตร้าโซนิค
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-1315

 

 

เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง

เครื่องชั่งดิจิตอล 4 ตำแหน่ง
ยี่ห้อ / Brand : Sartorius
รุ่น / Model : BSA2245-CW
รายละเอียด / Description : สำหรับชั่งสาร
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-1314

 

 

อุปกรณ์ชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า

อุปกรณ์ชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า
ยี่ห้อ / Brand : PERFECT
รุ่น / Model : PD-102
รายละเอียด / Description :
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-1314

 

 

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
ยี่ห้อ / Brand : IKA
รุ่น / Model : C-MAG HS7
รายละเอียด / Description : สำหรับกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อน
ภาควิชา : ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ที่ตั้ง / Location : อาคาร 19 ห้อง 19-1314