EasyDNNNews

การบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือ NIA Deep Tech Incubation Program@EEC

โครงการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

          💥โอกาสครั้งสำคัญ! ที่ไม่ควรพลาด สำหรับ Startup สาย Deep Tech ในกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1) Artificial Intelligent (AI) 2) Robotics 3) Immersive , IoT  ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  จะได้สิทธิ์เข้าร่วมทำงานจริง (Co-creation) กับองค์กรพันธมิตรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ การขยายแผนธุรกิจ  พร้อมคำแนะนำต่างๆ  แบบเจาะลึกผ่านการ mentoring & Coaching จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจ  ที่ผลัดเปลี่ยนมาให้คำปรึกษาและแชร์ประสบการณ์ในการทำงานตลอดโครงการ  เพื่อให้สตาร์ทอัพได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อขยายธุรกิจในพื้นที่  EEC ให้เติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน

          💥Startup ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาเองและมีงานวิจัยรองรับที่ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปใช้งานและต่อยอดธุรกิจ

          📆สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 พ.ค. 2564 

          ✍️ส่งรายละเอียดของบริษัท พร้อมทั้งแผนธุรกิจ (Pitch Deck) ได้ที่ http://aritech.nia.or.th/eec

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณมณฑา ไก่หิรัญ  
- โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 543
- มือถือ : 081-372 9163
- อีเมล : montha@nia.or.th 

Print
Rate this article:
No rating
5430