ขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Research

 คู่มือการใช้งาน :

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ไม่สามารถเข้าระบบ E-Research ได้

   สำหรับการใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน VPN (การใช้งาน VPN)
   สำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานระบบร้องเรียนผ่านทาง I-Pass หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลัยได้ เช่น eduroam (การใช้งาน eduroam)

2. เข้าไปแล้วไม่พบปุ่ม E-Research ปรากฏ

   กรณีเริ่มใช้งานครั้งแรก ให้ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบผ่านทางหน้าเว็บ โดยไปที่ เมนู > ลงทะเบียนเข้าใช้งาน (สำหรับบุคลากรและนิสิต) ดังรูป

3. ลงทะเบียนตามข้อ 2. แล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ E-Research ได้

   กรณีที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ต้องรอให้ทางคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เปลี่ยนสถานะเป็น active ก่อน

4. หากกรอกข้อมูลบทความวิจัยแล้ว จำเป็นต้องกรอกข้อมูลบทความวิจัยที่ระบบ huris ของมหาวิทยาลัยหรือไม่?

     ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลบทความวิจัยที่ระบบ huris อีก ฝ่ายบุคคลจะกรอกข้อมูลให้โดยอ้างอิงตามข้อมูลบทความวิจัยที่ฝ่ายวิจัยอนุมัติให้ผ่าน ยกเว้นบทความวิจัยอื่น ๆ ที่ไม่มีในระบบ E-Research จะยังต้องกรอกลงระบบ huris เอง โดยบทความวิจัยที่ระบบ E-Research เปิดให้กรอกได้มีดังนี้

     - ประชุมวิชาการ
     - วารสาร
     - อนุสิทธิบัตร
     - สิทธิบัตร

5. หลังจาก upload ผลงานวิจัยขึ้นระบบแล้ว

     ในกรณีที่ upload ผลงานวิจัยขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาช่วยตรวจสอบด้วยว่าบทความวิจัยถูก upload ขึ้นเรียบร้อยหรือไม่ ถ้าไม่สามารถ upload บทความวิจัยได้ รบกวนติดต่อ pariwatpr at g.swu.ac.th

6. ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานอื่น ๆ เพิ่มเติม

   สามารถแจ้งผ่านทาง link : แจ้งปัญหา หรือติดต่อที่ pariwatpr at g.swu.ac.th