กิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ

โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to coffee (SCA) and Microbiology

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ บุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วม โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง “Introduction to coffee (SCA) and Microbiology” ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทีมวิทยากร ได้แก่ คุณชัญญา ธาราธิคุณเดช (6th finalist National Thailand Barista 2017, Authorized SCA Trainer) คุณฐิติรัตน์ ถิรัฎฐานกุล (Authorized SCA Trainer) ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ (หัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านกาแฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการหมัก)

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ลิงก์  https://forms.gle/QEryLzFkJydxXSW18

          ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 20 คน โดยผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะได้รับใบ certificate จาก SCA และได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : line official @590okiqf 


*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว*

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม โครงการการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง “Introduction to Coffee”  ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทีมวิทยากร ได้แก่ คุณชัญญา ธาราธิคุณเดช (6th finalist National Thailand Barista 2017, Authorized SCA Trainer) คุณฐิติรัตน์ ถิรัฎฐานกุล (Authorized SCA Trainer) ผศ.ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ (หัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านกาแฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการหมัก)    

          ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมฯ ที่ลิงก์ https://forms.gle/qCri7jQsjCzruV76A ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 25 คน ค่าลงทะเบียนท่านละ 400 บาท โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับประกาศเกียรติบัตรจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

          - รายละเอียดโครงการ
          - SCA Introduction to coffee

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : line official @590okiqf 

Print
Rate this article:
No rating
4255