ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์)

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์) ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

          - ประกาศรายชื่อฯ  

          ทั้งนี้สามารถดูวีดีโอคำเเนะนำข้อปฏิบัติในการสอบ SWU-SET ได้ที่ https://youtu.be/MzzzH-d9wXc

หมายเหตุ :

- เลขที่นั่งสอบ คือ ลำดับที่เข้าสอบตามประกาศรายชื่อผู้เข้าสิทธิ์เข้าสอบ 
- กรณีที่นิสิตคนใดไม่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ให้แจ้งมาที่ “งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์” โดยด่วนทางอีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

Print
1329

Categories

Archive