Montawan / 17 พฤษภาคม 2559 / Categories: ข่าวทั่วไป

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต เรื่อง ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม "การประชุมสัมมนาทางวิชา การและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต เรื่อง ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้" ในวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมฯ ที่เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th/ctef2016

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-0951-6

Print
12412

Categories

Archive