en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องสโมสรคณะวิทยาศาสตร์ มศว

ขอเชิญร่วมถวายสักการะและไว้อาลัยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ขอเชิญร่วมถวายสักการะและไว้อาลัยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอเชิญร่วมถวายสักการะและไว้อาลัยเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 12.45 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "วัสดุศาสตร์กับอากาศยาน"
สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "วัสดุศาสตร์กับอากาศยาน"

สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หัวข้อเรื่อง "วัสดุศาสตร์กับอากาศยาน"

ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้อง 10-410 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับเกียรติจากวิทยากรโดย นาวาอากาศเอก ดร. เอกกมล ชวลิกุล จากโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ [*สัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]

ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

ริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

สามารถรับริบบิ้นสีดำ (ฟรี) ได้ ในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 - 13.00 น. และในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 - 8.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

เลื่อนสอบกลางภาค รายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559
เลื่อนสอบกลางภาค รายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559

เลื่อนสอบกลางภาค รายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559

จากวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. เป็นวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. [*การสอบรายวิชา SCI301 ENGLISH FOR SCIENCE I ภาคเรียนที่ 1/2559 เสร็จสิ้นแล้ว]

RSS
First45Lastทุนการศึกษา

RSS
123Last

ผลงาน/รางวัล

รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

รางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย ระดับดี การประชุมวิชาการระดับชาติพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

RSS
123Last

ภาพกิจกรรมล่าสุด

13 ก.ค. 61 10 ก.ค. 61 4-6 ก.ค. 61 29 มิ.ย. 61
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ของบุคลากรคณะ หล่อเทียนพรรษา
ในโครงการถวายเทียนพรรษา
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานคณบดี

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร