en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ทุน TED Fund “โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

TED FUND Batch 3 กระทรวงวิทย์ฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว

ทุนงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมาย1 และ เป้าหมาย 2)

ทุนงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมาย1 และ เป้าหมาย 2)

ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ไปยัง E-mail : gbnrms2563@gmail.com ภายในวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น. 

เชิญเข้าร่วมประชุมหารือ กิจกรรม Young SWU Innovations
เชิญเข้าร่วมประชุมหารือ กิจกรรม Young SWU Innovations

เชิญเข้าร่วมประชุมหารือ กิจกรรม Young SWU Innovations

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อยู่ระหว่างการวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมต่อยอดผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพ โดยขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่มีรายวิชาที่สร้างผลงานนวัตกรรม หรือมีความสนใจการสร้างนวัตกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน และกำหนดการนำเสนอ (Pitching) 
🔔ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธฯ ชั้น 20 

ทุนการศึกษา บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ทุนการศึกษา บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ทุนการศึกษา บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ได้ที่ภาควิชาฯ ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2561

RSS
1Lastผลงาน/รางวัล

RSS
First192021Last

ภาพกิจกรรมล่าสุด

24 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 21 ส.ค. 61
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติงาน (วันที่ 2) โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561
 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2561 (ใส่บาตร) การประชุมหาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ให้ได้รับทุน